സത്യ സരണി

ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 08, 2015

അനുഗ്രഹം


മരണസ്മരണ


തെറ്റ്


സകാത്ത്


മദ്യ കച്ചവടം


വഞ്ചകന്‍


വഴിപ്പെടല്‍


പാരിതോഷികം


തെമ്മാടി


അനുഗ്രഹം


അഹങ്കാരി


ദരിദ്രര്‍ക്കൊപ്പം


ദാനം


നല്ല വിചാരം


സല്‍സ്വഭാവം


ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 07, 2015

ഗീബത്


കാരുണ്യം


കവാടം


ഖുര്‍ആന്‍


അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്‍


ഖൈര്‍


നല്ലത് പറയുക


രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍


വികാരം


തകര്‍ച്ച